מבוך אותיות

OTJQSHNXMN
HIJNSWOUFK
HTGHEEAAAS
TLDWLHIAZA
WOOMNCJFFY
ECDZZEQQHT
AUTTHEPOGJ
PVGER SNJI
ZVDSHURNPK
MPKZEPTBDA

WOODCUTTER SPEECHLESS

 

 

למד בעלפה את 2 המילים - לאחר מכן איית אותן על-ידי העברת העכבר על המבוך.

תוצאת "IQ": 0