מבוך אותיות

LGFDBPXRPC
LYCBRAZZUI
HIBQZRWYIV
SRTVHAPOGY
TNFAPHOAVY
ORNUQZPPJ
LNCEGNRNWY
INSFEUEIJQ
TIOWRYVFKO
ERATUTSHVT

SHIRTFRONT LITERATURE

 

 

למד בעלפה את 2 המילים - לאחר מכן איית אותן על-ידי העברת העכבר על המבוך.

תוצאת "IQ": 0