מבוך אותיות

DRFTLNYAXF
XQONEMAYTV
ULPVSRTLAJ
VM REAZAZZ
TUOTOSNHOU
AAEHELYANX
RTZAAYYUSX
TSRIRSETAT
UBHOBFFSLB
SLFTVJEILD

SUBSTRATUM REARMAMENT

 

 

למד בעלפה את 2 המילים - לאחר מכן איית אותן על-ידי העברת העכבר על המבוך.

תוצאת "IQ": 0
 
ad style