Burtošana

c_nsc_e_c_

Atbilde:  

Vai varat uzminēt vārdu, pat ja daži no tā burtiem ir paslēpti?

"IQ" rādītājs: 0