Burtošana

a_q_a_n_a_c_

Atbilde:  

Vai varat uzminēt vārdu, pat ja daži no tā burtiem ir paslēpti?

"IQ" rādītājs: 0
 
ad style