Burtošana

m_t_p_y_i_s

Atbilde:  

Vai varat uzminēt vārdu, pat ja daži no tā burtiem ir paslēpti?

"IQ" rādītājs: 0