Vārdi kvadrātā

IST
RYD
ENT
Answer:  

Vai varat ieraudzīt kvadrātā vārdu? Burti izvietoti pareizā secībā, sāciet no jebkura kvadrāta un lasiet horizontāli vai vertikāli.

"IQ" rādītājs: 0
 
ad style