Kurš vārds?

Definīcija: “A relationship that exists between objects. If A and B are objects, then A is a ______ of B if and only if B is a child of A. See child for more information.”

Pirmais burts: P

Atbilde:  

Kurš vārds šeit ir definēts?

"IQ" rādītājs: 0