Kurš vārds?

Definīcija: “1. Dad, when he gets a cold. 2. Mom's youngest child, even if he's 42.”

Pirmais burts: B

Atbilde:  

Kurš vārds šeit ir definēts?

"IQ" rādītājs: 0