Kurš vārds?

Definīcija: “Hear with intention; "______ to the sound of this cello"”

Pirmais burts: L

Atbilde:  

Kurš vārds šeit ir definēts?

"IQ" rādītājs: 0
 
ad style