Kurš vārds?

Definīcija: “Calendar ____, including week____, weekends, and holi____, unless otherwise specified.”

Pirmais burts: D

Atbilde:  

Kurš vārds šeit ir definēts?

"IQ" rādītājs: 0
 
ad style