Pareizrakstība

and taht, if you cut your fenigr very dpeley with a kinfe, it usullay beedls

Atbilde:  

Vai varat izlabot kļūdas šajā teikumā no Alise brīnumzemē (Lūiss Kerols, ar Meibelas Lūsijas Etvelas ilustrācijām)?

"IQ" rādītājs: 0