Pareizrakstība

When she got bcak to the Cehishre-Cat, she was ssrpieurd to fnid qiute a lagre cowrd cclloeted ruond it:

Atbilde:  

Vai varat izlabot kļūdas šajā teikumā no Alise brīnumzemē (Lūiss Kerols, ar Meibelas Lūsijas Etvelas ilustrācijām)?

"IQ" rādītājs: 0