Pareizrakstība

and as for the baby, it was sieenzng and hnwoilg aleteratlny whoitut a mnmoet's psuae.

Atbilde:  

Vai varat izlabot kļūdas šajā teikumā no Alise brīnumzemē (Lūiss Kerols, ar Meibelas Lūsijas Etvelas ilustrācijām)?

"IQ" rādītājs: 0