Pareizrakstība

The Mosue leookd at her rtaehr iinsitiqlevuy, and seeemd to her to wink wtih one of its ltilte eyes, but it said nnhiotg.

Atbilde:  

Vai varat izlabot kļūdas šajā teikumā no Alise brīnumzemē (Lūiss Kerols, ar Meibelas Lūsijas Etvelas ilustrācijām)?

"IQ" rādītājs: 0