Pareizrakstība

Ocne more she funod herlsef in the long hlal, and colse to the litlte gasls tbale.

Atbilde:  

Vai varat izlabot kļūdas šajā teikumā no Alise brīnumzemē (Lūiss Kerols, ar Meibelas Lūsijas Etvelas ilustrācijām)?

"IQ" rādītājs: 0