Pareizrakstība

she thhuogt it must be the rghit house, bcesaue the ceymhnis were sheapd like ears and the roof was tacthhed wtih fur.

Atbilde:  

Vai varat izlabot kļūdas šajā teikumā no Alise brīnumzemē (Lūiss Kerols, ar Meibelas Lūsijas Etvelas ilustrācijām)?

"IQ" rādītājs: 0