Sudoku

32
7816
91483
4685
1
7438
12657
8592
59

Aizpildiet visas rindas, kolonnas un 3x3 zonas ar tieši vienu ciparu no 1 līdz 9.

"IQ" rādītājs: 0