Sudoku

35
5913
8129
2396
47
3482
1348
6721
42

Aizpildiet visas rindas, kolonnas un 3x3 zonas ar tieši vienu ciparu no 1 līdz 9.

"IQ" rādītājs: 0