Sudoku

9426
1
8317
692
39
478
9547
2
4613

Aizpildiet visas rindas, kolonnas un 3x3 zonas ar tieši vienu ciparu no 1 līdz 9.

"IQ" rādītājs: 0
 
ad style