Sudoku

68
53
98512
653
29
521
87149
41
81

Aizpildiet visas rindas, kolonnas un 3x3 zonas ar tieši vienu ciparu no 1 līdz 9.

"IQ" rādītājs: 0