Sudoku

16
492
3876
2975
13
5349
4573
362
12

Aizpildiet visas rindas, kolonnas un 3x3 zonas ar tieši vienu ciparu no 1 līdz 9.

"IQ" rādītājs: 0