Sudoku

5438
756
69
67245
39
96247
17
627
2839

Aizpildiet visas rindas, kolonnas un 3x3 zonas ar tieši vienu ciparu no 1 līdz 9.

"IQ" rādītājs: 0