Sudoku

8432
53
918
8196
78
3275
479
15
9617

Aizpildiet visas rindas, kolonnas un 3x3 zonas ar tieši vienu ciparu no 1 līdz 9.

"IQ" rādītājs: 0
 
ad style