Sudoku

956
72385
7
3851
5416
9158
9
84369
275

Aizpildiet visas rindas, kolonnas un 3x3 zonas ar tieši vienu ciparu no 1 līdz 9.

"IQ" rādītājs: 0