Sudoku

9684
125
8
65
17965
47
3
517
9723

Aizpildiet visas rindas, kolonnas un 3x3 zonas ar tieši vienu ciparu no 1 līdz 9.

"IQ" rādītājs: 0