Sudoku

6891
367
2318
9256
25
7164
9736
451
1982

Aizpildiet visas rindas, kolonnas un 3x3 zonas ar tieši vienu ciparu no 1 līdz 9.

"IQ" rādītājs: 0