Sudoku

8721
895
34
189653
64
327169
19
237
3587

Aizpildiet visas rindas, kolonnas un 3x3 zonas ar tieši vienu ciparu no 1 līdz 9.

"IQ" rādītājs: 0