Sudoku

26491
5827
95
7462
6
5183
64
8651
39258

Aizpildiet visas rindas, kolonnas un 3x3 zonas ar tieši vienu ciparu no 1 līdz 9.

"IQ" rādītājs: 0