Mīnu mednieks

 

Ar klikšķi atzīmējiet visas mīnas, bet neļaujiet tām uzsprāgt.

[Izstrādājis Ēriks Arvidsons. Izmantots ar viņa atļauju.]

Buy a brain teaser for when you're not online...
"IQ" rādītājs: 0