เกมทายสถานที่!

Hint: Starts with "O".

คำตอบ:  

Photos by Google Maps/ Flickr

คะแนน "IQ": 0
 
ad style