เกมทายสถานที่!

Hint: Starts with "W".

คำตอบ:  

Photos by Google Maps/ Flickr

คะแนน "IQ": 0