เกมพิมพ์เร็ว

patriarchy
militarize
candlewick
sousaphone
morphemics
convention
slumberous
floatation
mediocrity
cadaverous
infraction
permanency
moisturise
melancholy
convoluted
slenderize
regardless
charleston
viscountcy
subsidence
enterprise
ceremonial
birthright
manageable
strawberry
sideboards
sanitation
hospitable
cyclopedia
salmonella
unorthodox
workbasket
schoolmarm
beneficent
taskmaster
artificial
subsidence
graduation
supplicate
flatulence
inhabitant
wellington
vernacular
malapropos
shipbroker
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0