เกมพิมพ์เร็ว

resounding
futuristic
occasional
excellency
timeserver
blithering
cloudburst
innovation
corrective
aficionado
budgerigar
membership
unequalled
dissection
positional
deficiency
compromise
mountebank
heartsease
forefinger
vegetation
decelerate
tangential
secularism
separation
relatively
abstemious
farfetched
homogenize
waterproof
sidestroke
worthwhile
centralism
quarantine
honourable
nonpayment
saltcellar
silverfish
roughhouse
concentric
oceangoing
acidulated
enamelware
transgress
stigmatise
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0