เกมพิมพ์เร็ว

sufficient
fraternity
unattended
lackluster
monomaniac
tenderloin
perpetuity
vermicelli
accountant
toxicology
understand
cognizance
ordination
henceforth
triangular
homecoming
elasticity
foreground
bellflower
medicament
handbarrow
elongation
patriotism
torchlight
doorkeeper
memorandum
unblushing
uproarious
weatherman
sweetbrier
dependable
immobilise
dressmaker
deficiency
windshield
bloodhound
masquerade
lengthways
ingratiate
legitimate
adolescent
discipline
foreboding
equestrian
administer
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0