เกมพิมพ์เร็ว

indistinct
minstrelsy
waterworks
ascendency
mayonnaise
aggressive
meaningful
rinderpest
stronghold
overshadow
hemisphere
disengaged
stormbound
emancipate
contrabass
providence
schoolmarm
mountebank
pantaloons
compressor
gratuitous
illuminate
pantograph
disharmony
contortion
trajectory
controller
diminution
pejorative
fathomless
reafforest
auctioneer
changeless
aesthetics
unfathomed
chequebook
dispensary
aquamarine
scholastic
buttermilk
gelatinous
timekeeper
successive
concession
broadcloth
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0