เกมพิมพ์เร็ว

exacerbate
cautionary
quartering
rhinestone
lubricator
government
inbreeding
redemptive
housecraft
apiculture
gamekeeper
uneducated
graduation
consonance
witchcraft
extinguish
commandeer
recitation
tarantella
philosophy
paratroops
courageous
incubation
controvert
mainspring
impressive
subsidiary
considered
modulation
cuttlefish
unbearably
phenomenal
scrutinise
mohammedan
immorality
conduction
sympathise
censorious
honorarium
continuity
purveyance
irreverent
lengthways
commutable
afternoons
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0