เกมพิมพ์เร็ว

arbitrator
overthrown
attraction
dissociate
cultivable
preeminent
contortion
indigenous
rhapsodise
sweetbread
extinction
gamekeeper
numeration
substitute
returnable
ungrudging
ramshackle
gymnastics
childbirth
scandalize
enthusiast
illustrate
imbecility
turbulence
constraint
malapropos
lumberjack
biographer
brickfield
barebacked
compulsive
despatches
connivance
slumberous
watertight
snowplplow
provisions
shellshock
enterprise
chlorinate
stiffening
figurehead
unprovoked
anthracite
suppressor
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0