เกมพิมพ์เร็ว

balloonist
coastguard
chloroform
coalbunker
maisonette
quizmaster
confiscate
chessboard
suspenders
admittance
perishable
trilingual
naturalism
confluence
determiner
determiner
undershirt
insularity
bootstraps
bestiality
chargeable
gelatinous
denotation
immaculate
resumption
scandalous
husbandman
ordination
difference
contrabass
respondent
suppressor
episcopacy
estimation
interloper
depreciate
macadamise
orangutang
phonograph
overgrowth
workpeople
disarrange
temptation
preemptive
maidenhair
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0