เกมพิมพ์เร็ว

unreadable
preventive
amanuensis
contextual
hemorrhage
honourable
preference
insatiable
psychology
equanimity
stargazing
blackberry
dispossess
folklorist
recitative
ingredient
disarrange
straighten
lugubrious
doorkeeper
percussion
occidental
complexity
everywhere
outrageous
vegetation
needlessly
intangible
volleyball
accordance
surefooted
palliation
adulterate
whirlybird
sacrosanct
regulation
machinegun
passionate
polyanthus
centrifuge
henceforth
calculator
cognizance
devolution
whirlybird
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0