เกมพิมพ์เร็ว

inexorable
abominable
seamanship
copywriter
consequent
misfortune
cantonment
inveterate
sanitation
industrial
geophysics
rhinoceros
consonance
pasteurise
propulsion
despatches
husbandman
monotheism
aircushion
femininity
waterwheel
discerning
compliment
efficiency
moneymaker
percolator
smattering
capitalism
exhalation
stepsister
stepparent
admonition
competence
collegiate
headstrong
changeling
stentorian
herbaceous
exacerbate
apostatise
principled
horrendous
heliotrope
stalagmite
drawstring
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0