เกมพิมพ์เร็ว

monarchism
hemoglobin
denominate
apoplectic
mileometer
gamekeeper
consistent
deliberate
inglorious
reactivate
inviolable
solicitude
investment
archeology
infectious
wheelhouse
topgallant
unbuttoned
propellant
alcoholism
retraction
balloonist
ecological
broadsword
fraternize
brickfield
monotonous
sympathize
chromosome
pedestrian
admittance
photogenic
vibraphone
apothecary
psychology
inviolable
repository
dedication
malevolent
incoherent
dogcatcher
nightshade
neglectful
inaugurate
supposedly
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0