เกมพิมพ์เร็ว

determiner
workpeople
simulation
foundation
efficiency
profligacy
cloudburst
fathomless
newsletter
presuppose
glittering
gramophone
outpatient
understate
franciscan
regenerate
nurseryman
faithfully
roodscreen
curvacious
plagiarize
alpenstock
victuualer
persistent
seersucker
preemption
secularise
nutcracker
signposted
semiweekly
cornflakes
recurrence
intoxicant
waterpower
surefooted
quizmaster
postmortem
concentric
unswerving
disqualify
voluptuary
ingratiate
semiquaver
cuddlesome
cloverleaf
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0