เกมพิมพ์เร็ว

divergence
truculence
phosphorus
antisocial
concordant
benedictus
revitalise
bridesmaid
highlander
absorption
radicalise
parenthood
unbearable
revelation
passageway
depression
boneshaker
suggestive
heatstroke
lobsterpot
rowanberry
expiration
paratroops
striptease
underneath
horsepower
liturgical
gentlefolk
antiseptic
jawbreaker
hydroplane
similitude
aggression
blackshirt
regardless
sanguinary
antecedent
revocation
mediocrity
chauvinist
watchtower
pillowcase
unmeasured
habitation
scandalize
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0