เกมพิมพ์เร็ว

jawbreaker
risibility
instrument
highlander
confection
convention
saltshaker
trivialise
interleave
reservedly
neglectful
shortening
planchette
intonation
stridulate
dermatitis
schismatic
bureaucrat
abominable
brownstone
ineligible
technology
barleycorn
disenchant
virologist
aficionado
torchlight
mechanical
amanuensis
sixteenths
phenomenal
toleration
devitalize
waterwings
conformity
sacerdotal
cavalryman
relentless
neighborly
endearment
thrombosis
attainment
depreciate
graphology
enamelware
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0