เกมพิมพ์เร็ว

maleficent
simulacrum
decelerate
unfathomed
somersault
impression
boneshaker
maturation
brickfield
priesthood
overgrowth
septuagint
bowdlerise
meridional
capitulate
changeover
incidental
ironically
gymnastics
scandalize
diminution
conspectus
deshabille
expression
glassworks
delegation
plagiarism
stepparent
minestrone
designedly
transcribe
pressurise
dependency
television
mileometer
orangutang
camouflage
retirement
vociferate
convincing
subversive
nutcracker
unrelieved
popularize
interstice
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0