เกมพิมพ์เร็ว

unilateral
undulation
membership
rightwards
rhinoceros
filibuster
slenderise
compliance
smokestack
liquidizer
salmonella
occasional
clavichord
silverware
chessboard
ministrant
partiality
imaginable
phenomenon
stargazing
noteworthy
importance
suzerainty
waterpower
benefactor
subterfuge
gratuitous
ebullience
disrespect
revitalise
invigilate
ineptitude
swimmingly
responsive
democratic
indefinite
expression
backstroke
subjection
quintuplet
transition
peppercorn
pillowcase
somersault
locomotion
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0