เกมพิมพ์เร็ว

brilliancy
abbreviate
plutocracy
complement
retractile
contraband
intestinal
gregarious
dependence
uncoloured
obtainable
persistent
comparison
radiograph
brainstorm
bedclothes
throughout
fanaticism
kingfisher
overweight
deshabille
victualler
sunglasses
malthusian
chimneypot
rabbinical
phenomenon
saturnalia
micrometer
pentathlon
liberalise
predecease
megalithic
inbreeding
statistics
ropedancer
oscillator
surefooted
muhammadan
unattached
officially
brigandage
beneficent
trombonist
understudy
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0