เกมพิมพ์เร็ว

percipient
handicraft
administer
militarise
bookmobile
southwards
windscreen
stabilizer
negligence
bloodstock
millilitre
contradict
speciality
trivialise
housebound
originally
spermaceti
euthanasia
changeling
accustomed
illegality
hospitable
polytheism
nonaligned
frontbench
asphyxiate
convoluted
perversity
delegation
vituperate
decoration
immoderate
arbitrator
abominable
notifiable
trilingual
assessment
importance
switchback
accustomed
favoritism
physiology
demoniacal
incipience
mutilation
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0