เกมพิมพ์เร็ว

prefecture
handbarrow
fibreboard
sustenance
inaccurate
pebbledash
belongings
unbearably
sweltering
incinerate
abstinence
comestible
portcullis
corrective
petitioner
penicillin
barelegged
solicitous
capitalism
seersucker
mouthorgan
demoniacal
quizmaster
abominable
decompress
maisonette
infraction
stigmatise
eurodollar
plebiscite
pentathlon
oppression
enterprise
consortium
heartsease
complicity
concurrent
commodious
highwayman
particular
incumbency
meaningful
paraplegic
staggering
repression
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0