เกมพิมพ์เร็ว

disjointed
discourage
pardonably
impalpable
mercantile
economical
cannelloni
speechless
impeccable
autostrada
prejudiced
compliment
worshipful
repentance
mastership
ergonomics
flirtation
polygamist
malapropos
sisterhood
unshakable
extraction
enticement
allocation
vociferous
reservedly
anticipate
antisocial
confiscate
bloodstock
generalise
fellowship
consequent
irresolute
insolvable
nonaligned
structural
mackintosh
effulgence
rejuvenate
photograph
tomfoolery
equestrian
centennial
overstrung
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0