เกมพิมพ์เร็ว

affliction
asseverate
knighthood
predestine
thoughtful
exhalation
obligation
descendant
contrition
rhinestone
regressive
prospectus
pathfinder
descendant
compliance
conductive
evangelise
subliminal
thirteenth
cellophane
initiative
anthracite
preference
stagecoach
inglorious
palliative
attractive
idolatrous
astigmatic
fanaticism
apotheosis
counsellor
administer
trafficker
sweetheart
perihelion
reflection
unequalled
abstention
christlike
delectable
secularize
demoniacal
freebooter
vociferous
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0