เกมพิมพ์เร็ว

indisposed
impresario
charioteer
threadbare
harassment
militarise
insanitary
sweatshirt
commissary
afternoons
prosecutor
similitude
monophonic
nutritious
deathwatch
integrated
mohammedan
neutralize
instalment
reluctance
manuscript
foredoomed
guillotine
orangutang
percipient
apocryphal
aristocrat
monopolize
experiment
relativity
northbound
beneficial
decolonize
opposition
tablespoon
thermionic
cantilever
conversant
collarbone
loquacious
jinrikisha
footlights
glassworks
sacerdotal
ameliorate
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0