เกมพิมพ์เร็ว

plasticity
spectacled
cowcatcher
sabbatical
journeyman
hovercraft
toxicology
earthbound
illuminate
impenitent
visitation
horizontal
lugubrious
archdeacon
orchestral
forefinger
terrycloth
poinsettia
matchmaker
seminarist
threadlike
trombonist
cellophane
understudy
brigantine
brainstorm
omniscient
praetorian
predestine
excitement
pomeranian
stillbirth
lovemaking
repository
upbringing
dissatisfy
knockabout
conviction
distribute
handbarrow
monomaniac
vegetarian
outbalance
ungracious
mimeograph
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0