เกมพิมพ์เร็ว

contraband
ambivalent
seersucker
capitalize
australian
monogamous
indigenous
grandchild
temperance
necromancy
substitute
automation
dehumanize
crosspiece
diminuendo
underbelly
effectives
omniscient
scandalise
anthracite
deportment
subliminal
pebbledash
sweetening
phrenology
delightful
peripheral
volitional
discordant
matchstick
embankment
abnegation
effeminacy
praetorian
sprinkling
duodecimal
vermicelli
macadamize
unattached
mileometer
reconsider
compulsion
fiendishly
principled
newfangled
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0