เกมพิมพ์เร็ว

pagination
birthright
livelihood
consistent
gluttonous
paraphrase
devilishly
phantasmal
tantamount
somersault
discretion
freeholder
inaugurate
scandalize
publishing
picaresque
judicature
nomination
homoeopath
epistolary
commission
foreordain
overridden
conference
reconsider
pantaloons
featherbed
habiliment
velocipede
palatalize
escritoire
unscramble
predispose
sousaphone
profitable
mainspring
incivility
persistent
blancmange
coloratura
scandalous
visibility
plagiarism
strategist
mountebank
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0