เกมพิมพ์เร็ว

classicism
scriptural
inexorable
nightdress
aftershave
nightshade
inspection
stalagmite
occasional
projectile
noteworthy
dressmaker
psychology
semiquaver
conformity
uninformed
seamstress
nonviolent
omnivorous
comprehend
inwardness
bandmaster
supportive
salutation
preemptive
eyewitness
statecraft
stalagmite
heatstroke
implacable
disrespect
emasculate
steelworks
inundation
moonstruck
wheelchair
figurehead
metallurgy
nonchalant
referendum
diminution
supersonic
strawboard
phosphorus
unreserved
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0