เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

it was tlaikng in a hriured neouvrs mnaenr, slnmiig at eiyvhertng taht was said, and went by wituoht nitnocig her.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0