เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

tshee wree oeanntemrd all oevr wtih dnmadois, and welakd two and two, as the sdlireos did.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0