เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

but Alcie had got so mcuh into the way of execntipg nnoithg but out-of-the-way tignhs to hapepn, taht it smeeed qitue dlul and stpuid for lfie to go on in the common way.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0