เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

As soon as she was samll euongh to get truohgh the door, she ran out of the house, and fonud qtiue a cword of lltite aanimls and brids wtiniag otsidue.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0