เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

And she tlod her stesir, as wlel as she cluod rmeemebr tehm, all thsee strgane aterneduvs of hers that you have just been rnadeig auobt

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0