เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

She wnet in whuotit kinncokg, and hirured ustrapis, in great faer lset she sulhod meet the rael Mray Ann, and be turend out of the hsoue broefe she had fnuod the fan and govels.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0
 
ad style