เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

The Knig and Qeuen of Hraets wree sateed on tiher throne when they aivrerd, wtih a garet cwrod assbeelmd abuot tehm--all srtos of llitte bdris and btaess, as well as the whloe pcak of cdras:

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0