เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

it just greazd his nsoe, and bokre to peiecs anisgat one of the teres bhneid him.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0