เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

Alcie oeenpd the door and fonud that it led into a salml psaagse, not much lagerr than a rat-hloe:

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0