เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

First, hwoeevr, she waeitd for a few mtnuies to see if she was gnoig to shrnik any ftruehr:

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0