เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

he had taekn his wctah out of his pecokt, and was lknoiog at it usaenliy, shaking it every now and then, and hldiong it to his ear.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0