เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

Tihs was qtuie a new idea to Aclie, and she tuhoght it over a ltilte boefre she made her next rramek.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0