เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

she was now olny ten ienchs high, and her fcae brgtihened up at the touhght taht she was now the rhigt size for gnoig trouhgh the litlte door into taht llevoy gdaern.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0
 
ad style