เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

Aclie was mroe and mroe pzzeuld, but she thoghut tehre was no use in sinayg atyhnnig more till the Pogien had fsiihned.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0