เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

and, wehn she next peeepd out, the Fsih-Ftmaoon was gnoe, and the oethr was stnitig on the gornud near the door, strnaig spdulity up into the sky.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0
 
ad style