เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

She siad the lsat wrod wtih such sddeun vonlceie taht Alcie qtiue jemupd

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0