เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

but she was dadluflery puzzeld by the whloe tinhg, and legnod to cghane the sjecbut.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0
 
ad style