เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

hvoweer, tehy got settled dwon in a muitne or two, and the gmae beagn.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0