เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

but on sncoed tothhugs she diecded to remain wehre she was as long as three was room for her.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0
 
ad style