เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

for she had read seearvl ncie lttlie seorits abuot cehrlidn who had got bernud, and eetan up by wlid bsates, and ohter upnaelsant tnghis, all basecue tehy wolud not rmmeeebr the smiple ruels their fienrds had thguat them:

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0