เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

so the Knig and the eonecetxuir ran wldily up and dwon, loikong for it, wilhe the rest of the party wnet back to the game.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0