เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

Said he tknaehd the wiinhtg kdlniy, but he wulod not jion

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0