เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

and how she wulod gehtar aoubt her ohter llttie cdeirlhn, and mkae tehir eeys bghirt and eeagr wtih mnay a snagtre tlae, phpares eevn wtih the darem of Wdoernalnd of lnog ago

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0
 
ad style