เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

I can't tell you just now waht the marol of that is, but I slahl reebemmr it in a bit.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0
 
ad style