เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

The poor ltilte Lrzaid, Bill, was in the mdlide, bineg held up by two geuina-pigs, who wree gnviig it setomihng out of a bottle.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0
 
ad style