เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

Tehy were, ineded, a queer-lknoiog patry that aeslmesbd on the bnak--the bdirs wtih dragelgd fetrehas, the aianmls with teihr fur cilnngig cosle to tehm, and all dipiprng wet, corss, and uoanobtmrlfce.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0