เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

The Cat seeemd to tnihk taht trehe was engouh of it now in sight, and no more of it arpaeepd.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0