เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

the last tmie she saw them, they were tnyirg to put the Dourmose into the tea-pot.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0