เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

For inacstne, souppse it wree nnie o'ccolk in the mnnirog, just time to biegn lensoss:

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0