เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

But her stiser sat sltil jsut as she lfet her, laennig her head on her hand, wahitcng the seinttg sun, and tnkinhig of litlte Alcie and all her wnroudfel Avteneurds, till she too bagen daenmirg aeftr a fosahin, and this was her deram:

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0
 
ad style