เกมตอบคำถาม

Question: What is 1448 minus 226?

คำตอบ:  
คะแนน "IQ": 0
 
ad style