เกมตอบคำถาม

Question: Who directed "Giant"?

Hint: George

คำตอบ:  
คะแนน "IQ": 0
 
ad style