เกมหมุนภาพ²

หมุนท่อเพื่อปิดปลายท่อทั้งหมด

Buy a brain teaser for when you're not online...
คะแนน "IQ": 0