เกมจำคำศัพท์

LIEAZZXPBO
CJWITUHABG
ESJASWHGAR
WFXQBITXUR
AVEWXNRADE
RTSTPCFXYZ
GOMERAGTJY
MNE VLUTRY
BOYNERCBYR
FUVHONAHEE

GRAVESTONE VERNACULAR

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0