เกมจำคำศัพท์

VEVPFFPCCQ
GAZZGPGWFV
TSGZBRLWHT
PKMDLFPBNX
BARAZHMAFL
FILYQBYWXI
ZOEFMGHZAD
PZCY PXGLX
EANILNAENY
RMESTEBLRP

PERMANENCY LISTENABLE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0