เกมจำคำศัพท์

KLBNICNNTQ
RXCAVKIPJI
CDNKVGVVWM
CQFDTASRSW
PEISMNTHEQ
LHSMYXAOZA
YTL NMOXCE
LLFBEFKQLL
OSVTFACJAT
PKQGVHTORX

POLYTHEISM BENEFACTOR

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0
 
ad style