เกมจำคำศัพท์

KAOISYSSRH
PIOCALUYTB
WTAPVVWCHK
VRWALZSYMW
YYHIPUJRIR
OFEBVPKLDD
CGXRTQTAFR
RAFEVOFHMO
SNTFDRP CW
MOTHEISMQA

MONOTHEISM PROVERBIAL

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

Buy a brain teaser for when you're not online...
คะแนน "IQ": 0