เกมจำคำศัพท์

AGJICXFRHD
MBAAGFQTWP
EMNKLMZLDV
SMYMEYPVFC
IRLBNTPCBE
NEOPS LRQK
ANODGXZXDO
RMKDXTRJZE
GPCJTBSCJB
CVGFZDIEEG

EMBANKMENT SPOONERISM

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0