เกมจำคำศัพท์

XAGOUDSIMD
YSRNETBHTO
EZOOMIZEBX
VBXDEZSAXD
OMK YAHGWG
RZLEIZRVCF
SABRMUGNWV
ORKZZTEAQN
XEDQFZCUVJ
INENKMQVWX

INEXORABLE DEMONETIZE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0
 
ad style