เกมจำคำศัพท์

SUYAUEZPFE
QTNLYEBCJR
TOQCPYOBQO
EKNQOTFJKT
MFWQUPTBIW
PPFTMDPRJH
TAGWNIQXZI
ILIUKNWVMN
OPARFRFESE
N SISEGLMN

TEMPTATION PLAGIARISE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0
 
ad style