เกมจำคำศัพท์

VKCZKMSSBY
REZWFINMVK
FEZEWIDEIL
I VIIUIRDI
TUVKVYJVIC
NHZQVHFDWD
ALRHESPWQR
HZNUCWBFRL
SXGKNJEZRJ
JYSJNSAEOH

ANTIFREEZE VIEWFINDER

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0
 
ad style