เกมจำคำศัพท์

FERXLEXNU
YRDACFGZSQ
COMLMRABYI
QSPISCQUFV
ILUKILPBUH
HRMLCVJKKX
QEMYBMWXBE
GBIXVCZDGE
EBIEWAVGMW
KGGGKOVTBZ

COMPULSORY FEDERALISM

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0