เกมจำคำศัพท์

CGXUYWCMFJ
OKVVOIMYKZ
NQKLTETGGG
TOBYSCKOHV
RUORAMFVAA
OLLPAPONUF
RRER ATHET
MPVBCBOMCC
TGHXQYGJAR
LESGOXRGEY

CONTROLLER APOTHECARY

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0
 
ad style