เกมจำคำศัพท์

LNAEPRCMCO
ICRZPREDAV
NEITANPTKA
HABI TWBTD
JSUXQVSURS
BJOSYWISFT
HLSOIFBJQM
DOFQQODLXU
EYLYJFGQTW
OYXHSQBRWS

INHABITANT APPEARANCE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0
 
ad style