เกมจำคำศัพท์

ATPVRQUKZW
ISCRFDDHAM
AKTTQUOQWS
PHORISTENM
FKKRWUICRP
UWRAZOS BM
QIBUJMYNDO
ZSJAHBVOOI
COJFKTMZBJ
FLPOFWYQMJ

APHORISTIC SYNONYMOUS

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0