เกมจำคำศัพท์

GELAPONSJE
NRIEJIQFBY
ANZE TAYKT
VAPHDOFWDU
EYWOENTNRD
TMNPUNFNKM
KKTLPKCMOZ
AKVZAFHYYG
RFKPKAZMXU
PYGKGVYBYZ

EVANGELIZE DENOTATION

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0