เกมจำคำศัพท์

TIMEZFNVHB
LLKQOYTAJH
MTYSWBEUTN
ZJFBOUBCCE
XPKANT AVY
NOCUWJOXDZ
KCKNFSTTWJ
NDGMWOEISH
IUDOIVEJJR
JNQYYDYHSX

KNOCKABOUT ACCENTUATE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0