เกมจำคำศัพท์

IPPFJSDMDP
CEXYJHJZTO
WMWOOQOFZH
ATEBAHCVMS
EBRVUMDODX
QCSUT OLOW
KYPOUSCUNU
EUMABORCYB
HZJHTIBMGL
WAOKALTPVX

WATERSPOUT SUBORBITAL

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0