เกมจำคำศัพท์

XJUBGBGMJJ
QTYIMZINEO
EXVAITZOVQ
QONLTSBZDI
INDATDHUXP
DSAMOKUBZX
EINRDWPHND
ATKEBILNTE
RJYCOTFCHI
Y SAVPNWHI

INSANITARY SACERDOTAL

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0