เกมจำคำศัพท์

INCUIOTLYI
POVSHN EIL
WMHLLAPJYJ
HCEBNMOSDC
ERAHXZULXZ
ZPNGPLSYLD
CHJOJBKCQU
HZJJFMCBWJ
LDYQOOFTWG
ZYPVMRTPSA

PINCUSHION PALLBEARER

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0