เกมจำคำศัพท์

RANEOMPAGH
STI CSORQK
AACZLITUJB
LGGGVLGWTW
PNYXZFVYIS
STEXMGFRUH
BYPGREKCRS
WIOWLEKVBY
LCFEYOUVGR
LBQGSHQJWC

PLASTICINE COMPOSITOR

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0
 
ad style