เกมจำคำศัพท์

BOVJWYICSO
JCALYTPRWN
XQZUGZCZHQ
BHDBIMHDYW
IFQWAWTNYD
RABYQQSYGS
UOLHGUFKSE
NVE BBFKXX
FAXSLLYWTL
YSLPEOGROK

FAVOURABLE SPELEOLOGY

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0