เกมจำคำศัพท์

EBJJMUFCGJ
FUZFTPOVJT
EDKMZHDHBR
AOWGROPJYQ
REDUQFLQZI
CWITABZCXW
UUVVALTUOD
ZPEL EQPHU
FWFZUNORTN
XQVZLDVCCL

CREDITABLE UNORTHODOX

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0