เกมจำคำศัพท์

SUPERNIVLE
GPBISOC BS
ENPEDMPEAF
TFNQJETNOL
JHMIPFASWX
DCELRZILYF
ACLUZNJPRY
OGTCDTBDFR
RNXUWWNPOB
NXTYGOVFJN

SUPERSONIC COMPENSATE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0