เกมจำคำศัพท์

TWRHCTSOFL
MZJIIGTDSO
XIQAZGRFTL
OERXKSXGPX
PBEHAOLAUI
TDSPNLBEBD
RIUMTUCAPR
IIXE IEHEZ
LXYTAPRNVA
GFTKLTAAWC

TRIUMPHANT ALTARPIECE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0