เกมจำคำศัพท์

HGXGZBIJCX
XATSYZEVRW
SXVGGSGOVK
ZXAZHJJKKG
IJABVPIBME
WHDFHJIVNN
ATBGEGQERT
XERWBGOVVM
BPHOI OJXU
WRGRKSPZSN

WATERWORKS GOVERNMENT

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0