เกมจำคำศัพท์

VYUMNEHQFI
UBJEWASHRB
SKPCMZLIPU
CTITICAWRQ
ZT EVIVPXU
JWBCOMNVIQ
GZFWNCSTVD
RYICMKPRXM
UGFAFTCVIF
GZHJTWACYF

SUBJECTIVE ECONOMICAL

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0
 
ad style