เกมจำคำศัพท์

TJOZOCICGR
LAAJZGRTXN
SECRLEOIYB
VHXANRLLGU
ZOCOBCPKJB
CWXWBNQIMJ
QJNCWDEZHM
CRCGFINHLQ
OECQN CEJU
NFTIOCIKKB

CONFECTION CONFIDENCE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0
 
ad style