เกมจำคำศัพท์

ARION PGAV
PMTRTIZTOU
PPAOPMZMBJ
AYNCKGNMFV
VQJEFUUHUH
XGAIZCJHVD
WYQGISNFIF
EQBFBJLSNV
XXTNWBKMEP
XUVUFIGEJQ

APPARITION IMPORTANCE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0