เกมจำคำศัพท์

FUIQGCEGXC
NIURGBKVAD
NATAHUBJIX
ECLGTWNYE
RZNISMXCUZ
AZARZCJRCU
MUBECGGTBN
EXJKLWWBBF
CRYVWLAUYQ
JMQNGBWFMO

EXUBERANCE NATURALISM

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0