เกมจำคำศัพท์

LGNSDQJXXR
LNSWNSNNXJ
LATEPGJNOA
PITHQKNEB
RFNAKPFUNT
EMEJBNGXEG
KACPGDTORH
PEADJVVBRN
ZHIFGVJGAB
WWBBVAZVMQ

PEACEMAKER PALATINATE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0