เกมจำคำศัพท์

PBVALMKDAH
EHBMPICZXG
EURQGLOELD
SEFBDGBELO
UYZZIMOEMS
NGONGPHMRO
TRWVLOCVOR
AALLGNHFVH
ATNCEAOMYQ
DEFUL RISZ

UNGRATEFUL ANGLOPHOBE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0