เกมจำคำศัพท์

FBZHISWVEQ
DRRYRAYLXA
CPHKNEMRZW
BZWHRRPPPH
DNHGJNYSFN
JRTQOTDYQS
RHTKENXXDG
URTLMACRXZ
TYHEPRSJZI
ATHDOVE RF

TURTLEDOVE ESCARPMENT

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0