เกมจำคำศัพท์

KKJPIHQXBJ
NAETIGTEGC
IYYUWEHAOR
DVXEVFNBXZ
NBDINBLFCL
VANAGFHISI
STRI HLXET
PBAVCPGFIS
UOXAHROMWW
LDUSEISEKF

UPSTANDING CHROMOSOME

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0