เกมจำคำศัพท์

UMAECREZLV
RERIDBYTGG
PBATUNNLNW
XRL WXZGGP
KVJZILDXGK
CABYSEELBU
RTVOSNREDC
NTWRADELYK
QVKFNEWDCY
FFGAWTBJRZ

PREMARITAL WILDERNESS

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0
 
ad style