เกมจำคำศัพท์

PNGPAYMRFU
EVWRXFTTIN
RQLBHCHARG
PEITY MBLE
DTUAEPDNEX
BGQWBDPZLI
WHTWXUCMDC
EBGWRVUYWX
EERVXZQAIO
PPWKNGCJQO

PERPETUITY CHARITABLE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0