เกมจำคำศัพท์

VXZEHOUOEC
UTFRLSSANI
YETOGZEWXY
JYSJOLYUVJ
QG SWMQCIG
INWJVMMXQO
RETTBIUFVV
TARGUFVJTA
QUFCQQQMCK
MSDAVGDCHM

QUARTERING STOREHOUSE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0