เกมจำคำศัพท์

JHBNHVZENI
QLVOYXXBSQ
W INQYWVKV
UYNEVQZLJE
SALTIEZCQP
JSPABLRVIU
EENGQQCSZW
RZCHMHPBGR
CUQBGXNLQJ
SZVZBBPJXK

SCREENPLAY INEVITABLE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0