เกมจำคำศัพท์

ROWUINJWQG
TLAYLSLVCS
NLERBMULEA
OCAAQMKYCA
Y NIVWKLOD
REOAKBOHAK
OPRDQXIJEP
FLAXHIKCMM
ZMBQCKMOJV
DIZLOUZLOB

FOREORDAIN CONTROLLER

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0