เกมจำคำศัพท์

PYGUJXECYI
CZLXDUBITY
YHCQGIMLYX
XSTQG DFBA
GHTINDYVFX
IQYNLOTHKM
FACTBOWTCK
NKSGGKIPLW
IQKETZFODD
CULJTQRYWO

INFIGHTING IMBECILITY

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0