เกมจำคำศัพท์

AJRLEEYGFC
MYPADPCWKO
VCBFMWKAGJ
VBHINDMINB
ASTQVHUVGM
CQSOWMSSAN
AOLUTISMNQ
BSMJLFB UJ
JYECYPNFSR
SZDKXFKDXY

ABSOLUTISM UNASSUMING

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0