เกมจำคำศัพท์

IMUILZCOPL
AIHUUFSIQG
NEFYEPUXUF
CWSTDLUTEF
SSSHHOBLBB
NERKTTOFIG
TL UBHTMYU
EGELLUUNJU
RMIBCNWQDB
OTNABCDPMQ

TERMINABLE RELENTLESS

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0