เกมจำคำศัพท์

RNTRIFUGWZ
CEDKXMGE C
CZWJSWFYWO
PJBBLQYZNN
SXHTPHOOIT
ACLILAEUGI
TNWTKNJSGP
ZMQWZIXEMK
SEQYJHFKSG
TUYLMYDXTP

CENTRIFUGE CONTIGUOUS

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0
 
ad style