เกมจำคำศัพท์

XDLDYXTEGZ
UHPHRFKMWP
GZGJRTEMYY
XEDZFEVJYT
TGUAOZNXBT
KUFELRLUTY
RXBLPPBOML
AATTGPAGKJ
LNIXPYTSRN
IEON ROUSJ

ALIENATION ROUSTABOUT

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0