เกมจำคำศัพท์

FANPCQFVJL
ATCGWEVCYW
SIMNLYRSYT
MCBOGNTGHD
REILGKJLP
UNVCAKADFD
DLEQMPWHSD
ETTADLAWAM
RKVZMFAHQE
NWUVNKVUYD

FANATICISM UNLETTERED

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0