เกมจำคำศัพท์

M TURSOUFC
SKKRTLEEHY
ILQBWODRSC
DAGDEVGIOQ
NVELISIBLE
INROTCFVWK
NZJWKSPMHW
AZKEIYSWEU
KFUDEZANZD
TXPVDDFIZX

INVALIDISM TURTLEDOVE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0
 
ad style