เกมจำคำศัพท์

AL DRSSMJH
IALYEKZKSH
ROLAAMFIPZ
MMUFDMURVM
IEPTPIIKEB
ZIBUDQNYYI
DYJWPMHUMZ
UDIIBQRZRJ
XCNEKONAOA
DKIZJPAFAN

IMMEMORIAL DREADFULLY

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0