เกมจำคำศัพท์

CLCLPXYYEV
ITSVIFYAHP
LYHSRCCHUC
PMHEVZQQGX
IOCKQXDVHG
TN GNJMXSF
RTAVGHXDQJ
OZDXMYZCOD
TNZBLMKJQF
COAZCGYPDU

CONTORTION COMPLICITY

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

Buy a brain teaser for when you're not online...
คะแนน "IQ": 0