เกมจำคำศัพท์

KLQRPMDJXT
FCPHYZGCGD
WGABCSFQKB
CEOPSISUQZ
VVAELBCRPV
IOINROXPMD
TN TEZCWEX
ALWXENUKOY
RESMOQEUZX
QVKLNFELVC

REVELATION INTERLEAVE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0