เกมจำคำศัพท์

YXKGKWHIDE
ORXBIAPFTE
XTMMNDLOKB
HOCXPYGVHP
OSEXUAIDQK
MWOB LWMKJ
ODLIZEEKLM
ZVERYNVNOP
CZIYLAYVXE
MSNPEPMYLK

HOMOSEXUAL BOWDLERIZE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0