เกมจำคำศัพท์

AILJQNQUQI
NRAZIFBDKW
STOOXGQHHD
NSDGYBFRXZ
AUNOCEHCMB
EXLCNFKLK
ZVIJAEQTKF
PCSHMTRCRS
ERSIIRNWFC
GMICORZBBS

PERMISSIVE AUSTRALIAN

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0