เกมจำคำศัพท์

ZMCCDPHETM
QIWBJFMBRQ
TFQEQNNQZX
QEIMYYPJJA
YLCUVNXOXG
SJPTIOQLNV
UQNAPSLMHQ
RHIG VOXPR
PASNPDYBJJ
IKSIOXOLKP

SURPASSING PAGINATION

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0