เกมจำคำศัพท์

EOCLDDJCKR
GEENIJDKMM
XJRTZNKBQH
NOIHCPEKYB
LCCXAECJCQ
MV HYYSDUJ
UIREFNQLWU
KUDNFHJHPG
YZUSWHQJCT
DIMTCBXHEL

GEOCENTRIC REFERENDUM

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0
 
ad style