เกมจำคำศัพท์

DMMROKE IO
HEATSREPML
MGXKIVPHYU
FIWKORGLJO
WZTSUUSZBE
QTJIKDBFJR
CUSMLZEWUI
XVQNUTOKWU
KKLVHWUOQY
WYYSWUNJRB

HEATSTROKE IMPERVIOUS

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0