เกมจำคำศัพท์

XOURBRCWGP
BARIMMSSFK
PYSWRXLYVP
ONRSGQSICS
DFBSJZNLCW
EPQOSDDASG
DRPMWLAVUN
SEVSXRKCPY
SI RWVGNIZ
VONEFRESHZ

DEPRESSION REFRESHING

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0