เกมจำคำศัพท์

CEASEMBLAP
ANTSEZHKGE
LP AIYEIMR
OMSYPGIORE
CSMONRWLEC
VNROBMBMGO
DSLQLESXRL
DOOSRUUBCG
IYWIFNPAMX
IDJBTWGZJH

COMPLACENT ASSEMBLAGE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0