เกมจำคำศัพท์

UNITIIMNLZ
MVONFZVUWW
MZBAARFYJI
A GMLHNODE
NGHDTUIGEJ
ILKLVRISER
SPNFLHYJUN
YRICVFNRLH
XACUASLNJE
YKRAUNTKNZ

SPRINKLING AMMUNITION

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0