เกมจำคำศัพท์

BVISCHDNRD
QKKGZCUYLF
GWXLUXPLKX
FODPSVHVJV
IPEHOGYFMI
COUPTENICR
TIS GRDERL
RXNILVHYMP
ZNAHSJNFJQ
UAOSBSVYNP

FICTITIOUS PHOTOGENIC

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0
 
ad style