เกมจำคำศัพท์

HJVNYRQLBL
QHSYOALGVE
LZFEITPCVK
RIC NTMJQB
TCAIACLKOR
NECNSZKCXW
CONAGVEQQL
KMJGCQRVJW
BWTKQILSOO
OAUQOCOEZX

CONCENTRIC INSANITARY

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0