เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Puts and calls held either long or short with different strike prices and expirations.”

อักษรตัวแรก: C

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0