เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “A term referring to the subjective appraisal of the wool=s characteristics such as brightness, dust penetration, crimp definition tip shape and density.”

อักษรตัวแรก: S

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0