เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Individuals with Disabilities Education Act. 20 U.S.C. 1401 et seq., formerly known as the Education for All Handicapped Children Act (PL94-142), the "special education" law.”

อักษรตัวแรก: I

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0