เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Earned Run Average”

อักษรตัวแรก: E

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0
 
ad style