เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Paying attention to the small items or parts of an idea or project.”

อักษรตัวแรก: D

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0