เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “A ________ of the number, b, is a whole number times b.”

อักษรตัวแรก: M

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0