เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “The operator of the gymnasium where Gerald Bland learned to box in The Sound and the Fury.”

อักษรตัวแรก: M

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0