เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “A Java reserved word which designates the portion of code in an if statement which will be executed if the condition is false.”

อักษรตัวแรก: E

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0
 
ad style