เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Career: the particular occupation for which you are trained”

อักษรตัวแรก: C

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0
 
ad style