เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Weak transition, often redundant ("In addition, he ____ . . ."). Find more precise transition.”

อักษรตัวแรก: A

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0