เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “The Force of science, reason, and the rational world. Governed by Mercury, Patron of Discovery.”

อักษรตัวแรก: K

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0