เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “The character generated by hitting the _____ bar on the keyboard.”

อักษรตัวแรก: S

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0