เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “(n.) a vector computer instruction that stores the elements of a vector according to the values in a corresponding masking vector.”

อักษรตัวแรก: E

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0