เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “To be functional across differing types of computers and operating systems. This can be used to describe programs or electronic documents.”

อักษรตัวแรก: P

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0