เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Close to being a synonym for BRAWNY.”

อักษรตัวแรก: P

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0