เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “The people who administer a company, create policies, and provide the support necessary to implement the owners' business objectives.”

อักษรตัวแรก: M

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0