เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “A full count of ten.”

อักษรตัวแรก: P

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0
 
ad style