เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Having no teeth or indentations.”

อักษรตัวแรก: E

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0