เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Cyclic AMP. A form of the nucleotide adenosine monophosphate that serves as a signaling molecule within and between cells.”

อักษรตัวแรก: C

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0