เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Providing assistance or serving a useful function”

อักษรตัวแรก: H

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0