เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Covering for a person's body.”

อักษรตัวแรก: C

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0