เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “The side of an object that is sheltered from the wind.”

อักษรตัวแรก: L

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0