Anagramánie

cersdopron

Odpověď:  

Dokážete přeskupit písmena tak, abyste získali původní slovo, z něhož byl tento anagram vytvořen? První písmeno již je na správném místě.

Skóre „IQ“: 0