Alenkopis

Lkulciy for Aclie, the lltite migac blotte had now had its full efecft, and she grew no leagrr:

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0