Alenkopis

scoldeny, basecue they're mkaing scuh a noise iindse, no one cluod pbsisloy hear you.

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0