Alenkopis

Alcie lokoed up, and trhee sootd the Queen in frnot of them, wtih her amrs fdoeld, fiwnnorg lkie a tndeusotrrhm.

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0