Alenkopis

So she set the ltilte crrautee down, and felt qiute rleeeivd to see it trot aawy qitleuy into the wood.

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0