Alenkopis

The cook threw a fyirng-pan aetfr her as she went, but it just msesid her.

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0