Alenkopis

and, last of all this gnard poossrcein, came THE KNIG AND THE QEEUN OF HTREAS.

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0