Alenkopis

Just at this mneomt Ailce flet a very curiuos sistnoean, which puzlzed her a good deal unitl she made out waht it was:

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0