Sudoku

5438
756
69
67245
39
96247
17
627
2839

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0