Sudoku

391
73
9867
8542
56
2195
2498
62
291

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0