Sudoku

923
381
87
841
5193
371
56
962
827

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0