Sudoku

4
98162
26958
46
273
29
51374
34951
9

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0