Sudoku

32
7816
91483
4685
1
7438
12657
8592
59

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0