Sudoku

6891
367
2318
9256
25
7164
9736
451
1982

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0