Sudoku

715
5491
9468
3159
7
2863
5194
6927
486

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0