Sudoku

841
68
1257
54871
1359
76128
9146
27
256

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0