Sudoku

35
5913
8129
2396
47
3482
1348
6721
42

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0