Sudoku

4958
761
54
857236
25
763148
67
245
3692

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0