Sudoku

16
492
3876
2975
13
5349
4573
362
12

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0