Uhádněte správné místo!

Hint: Starts with "P".

Odpověď:  

Photos by Google Maps/ Flickr

Skóre „IQ“: 0