Rychločtení

nest representations

Odpověď:  

Dokážete celou frázi napsat správně poté, co jste si ji mohli jen krátce prohlédnout?

Skóre „IQ“: 0