Barvolam

Dokážete si zapamatovat zobrazené barvy a klepnout na ně v tom samém pořadí, ve kterém se rozsvítily?

Skóre „IQ“: 0