Đoán chữ

e_p_n_i_u_e

Trả lời:  

Liệu bạn có thể đoán được từ mặc dù một số chữ cái bị bỏ trống?

Điểm "IQ": 0
 
ad style