Dòng Màu

Các màu tiếp theo:
Score: 0
 

Bấm vào một quả bóng, sau đó bấm vào ô trống để di chuyển. Bạn chỉ có thể di chuyển dọc những đường không bị chặn. Xếp thành những hàng gồm từ 5 bóng cùng màu trở lên để ghi điểm. | Khởi động lại...
[Ý tưởng trò chơi gốc của Olga Demina.]

 

Trò chơi kết thúc.

Score: 0

Khởi động lại...

Colored Lines is now available for phones & tablets under the name "Ooxoo"!
No internet needed to play :)


ooxoo

Get it in the App Store       Get it on Google Play

x
Điểm "IQ": 0
 
ad style