Trò Chơi Săn Từ

 
a
l
c
y
o
n
h
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0