Trò Chơi Săn Từ

 
i
t
n
e
s
s
w
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0