Trò Chơi Săn Từ

 
o
l
l
e
g
e
c
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0