Trò Chơi Săn Từ

 
m
p
r
e
s
s
i
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0