Trò Chơi Săn Từ

 
i
s
t
c
h
e
m
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0
 
ad style