Trò Chơi Săn Từ

 
e
w
e
l
e
r
j
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0