Trò Chơi Săn Từ

 
r
o
p
l
e
t
d
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0