Trò Chơi Săn Từ

 
r
e
a
d
t
h
b
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0