Trò Chơi Săn Từ

 
u
g
m
e
n
t
a
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0