Trò Chơi Săn Từ

 
o
n
d
a
n
t
f
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0