Trò Chơi Săn Từ

 
i
s
p
o
s
e
d
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0