Trò Chơi Săn Từ

 
a
p
t
i
v
e
c
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0