Trò Chơi Săn Từ

 
d
v
e
r
s
e
a
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0