Trò Chơi Săn Từ

 
o
y
h
o
o
d
b
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0
 
ad style