Trò Chơi Săn Từ

 
e
a
g
u
l
l
s
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0