Trò Chơi Săn Từ

 
a
r
d
a
g
e
y
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0