Nhớ chữ

LXNXPLCZKF
CGPRESSHIM
AD RURUYEY
RICOIIZWQF
EEATNAEXTS
PUIQGFEYHA
WNIALSZATJ
VXJDDEPPAR
IEURCZMZTP
XSQAHGHQTW

ERADICATOR PRESSURIZE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0