Nhớ chữ

OVEBWTGRWH
RNRBQHZHCT
PLAILCXDWA
W QENMWNYE
TMTROBBXPP
UISOVEQPYB
BNEESCSJCV
PRBOTODQRI
MBSCEXEIME
TIVGFPXOAZ

PROVERBIAL MINESTRONE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0