Nhớ chữ

INZREHTHLO
ICTBICNVSW
MOWFBOJIFG
P SZYXGMOY
LEUTZNQEGC
STMHHRIJCX
UKNANAVKBG
VCDSIAIDXX
NDYLHQKRCF
PDOIAQAYSQ

INCOMPLETE EUTHANASIA

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0