Nhớ chữ

UAUHCCNEIC
HTCYVYDEFQ
SURPNG JVC
JYVAICWINY
KXXSSGWACV
TRVUWFLQRX
GUWGGUSGKZ
EXOSJBUUJY
NOCBHCGXAG
KVLQHJOZSW

SURPASSING DEFICIENCY

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0