Nhớ chữ

NEIMON CUR
NXATIOZSNV
ABUJVVFUIA
SDSIJDWOEC
KKOLDUCYFV
XJKMQQCQRK
DAXFEMJTNV
NNVYEPLEZL
VGCFUILFHW
VUWPPAVOBK

ANNEXATION CURVACEOUS

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style