Nhớ chữ

PEEMKBGWZZ
RUCEVQRNIJ
ODONTEBIFE
TNI PUPRDA
RUSJFVMCDZ
FSEJEWINBQ
IIINJCZWAJ
YGJYTCVLFY
PQVBSNWHDL
TQHROTYONF

PROTRUSION INDUCEMENT

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0