Nhớ chữ

RETJSXWBUQ
WYROUOROIC
AVZGRVINTF
LCREESOMGH
ENKMNS YFM
RSFLDVPSHT
YPHMVRDXKO
KMLJYKVIBJ
WBQMZOGWFJ
TXIXPGNKJR

RETROGRESS OMNIVOROUS

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style