Nhớ chữ

IXHGIMUNFX
DIYCKNSWQQ
ICNEQVIPDJ
VVVLLUQSUN
USLFTQMIOH
ECI AQERYX
AEWEBSTICH
HLLCLNDUJB
EEENGTQZVR
XCJIXUMRPZ

EXCELLENCE ABSTEMIOUS

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0