Nhớ chữ

NBETUKYTAF
FQAGKNYCRK
OYKBRVAUWG
RVIAOMEDLA
ECBLVURLBW
GROD BSCKW
WUUNCQHOGO
UBJQPOXCEN
KDYXLQKAZO
LTRVBRBKSN

FOREGROUND BUREAUCRAT

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style