Nhớ chữ

PNOETAYHPS
TUQPYIXE A
ISAPPROVUD
DGIMELWIUC
NZHRYAGWFQ
RQQPOHJVZD
WPBSLONZSK
SCXGMGHLTF
QGVIJYHNKK
GQAGRCIGFI

DISAPPROVE ASPHYXIATE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style