Nhớ chữ

JJYKXYPIHE
KARROMXVWM
NQTDZQPCPC
CTWJFWTMXT
PHZVKVKEUG
RCETJQOXBM
IEKEQNLFNH
NCORBNEBQS
ZIPS WKLXQ
YMLEPAKFES

PRINCIPLES PAWNBROKER

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style