Nhớ chữ

HYHGGYEQEK
JQLBVKLWNI
LGLKXDZSVV
OLMMSOVXXO
OPSIJRSXWU
MUGLADKDGU
PJGAREFJCK
YRPNLY XVN
RONTORHRRF
PMTNFPZXGR

PROMONTORY FEDERALISM

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0