Nhớ chữ

KZFTFOFKBN
NKOXSAWBDL
CHBXHIRTLX
TCAGTLIRKE
IKATRVPUPU
W REFIOKGN
SDECFWGXST
IELGEZWAMA
XZPUNHVOGJ
UEDNABAKAP

SWITCHBACK DECELERATE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style