Nhớ chữ

ARVIDCHJTX
MEIALDVVPJ
QITSKSUXIU
SSANCOPSLS
GREUEUPYEZ
YRBGBKVJCJ
EANLRUYDWO
OGOITZPBYX
L NIACONCZ
REVOCYMFZC

REVOCATION LOGANBERRY

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0