Nhớ chữ

DYKADRFTMC
NJANXTWWRS
APMDRUAGOQ
U XWGMUPEC
TEYKXEYAKM
SAPQOQCETP
OTHYJRUWVF
OXOKOTVYBG
TPCVYZMSMK
VICWIBKGUS

TOOTHPASTE PANJANDRUM

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0