Nhớ chữ

VBUEPJEVMF
GNQNCXJDWF
XUEFINGYIZ
C SQFLKPVO
PLUJELUUUP
EAPWRYCNUT
RRELZVBUHQ
IPHMNNZZTR
ARTTRLSFPS
JXRQNPLUUJ

PERIPHERAL SEQUENCING

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0