Nhớ chữ

IOGCASBVWI
HZIVBZUVFV
VZPZUZLLYO
COXRWWBAWI
UAMSZZXUZY
VETETCWLJR
XAZZLDEEMO
YDCAZISBVR
YPKOLSHIRD
HERBIC PPO

HYPERBOLIC HIPPODROME

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style