Nhớ chữ

ABRAYIAJAE
XSTCHYDFHK
DEAPCDJKB
TYGRHFNCDH
HPOEONTEMY
ODNCAVJRYU
FJPUZEMRYR
SOGRKMOEQL
ZEZUVZOQKJ
YPVSQNPBXG

ABSTRACTED TYPOGRAPHY

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0