Nhớ chữ

BHKLOQQDMG
FWRXBDZWLB
YBUMRYIZWT
AFJTQOJQBP
WEJHHKJPCL
ISXXPUAGAC
RWHEELDNZQ
ETKES TUQP
WABWTQKVLV
YSOARDBOUA

WATERWHEEL STRAWBOARD

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0