Nhớ chữ

QLYGKIBUVX
RBHUROSNUD
VGVPJPMHHR
LEFNQDZEKJ
MSULSAAEYD
ER LUBHRIR
MOEGYYAULR
CAMALUGXWD
UGOUFMBMCY
TLARXAQTYS

CAMOUFLAGE REMORSEFUL

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0