Nhớ chữ

PPKGUKZXAX
YWYIWJGSMX
OZYWGEBWNO
CNOFDHYCFX
FJLYMJFREE
RPURFRQOBP
TPRBRQJEQV
UWOTADATOJ
MEECOIUJFG
BLD LIQBXF

TUMBLEWEED LIQUIDATOR

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0