Nhớ chữ

RFDMMWVMYV
NDNHODOZJK
MFIAGJKMNL
OFCLDIASHG
NSI CIPDSL
UJFEGNLPWA
LUAMYBNZUS
ACSBYSWCTZ
TNAKLBNNOW
EABQVCYKWG

UNOFFICIAL EMASCULATE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style