Nhớ chữ

VWZFAEXABU
OCSQEIGHOF
FFERYQSVRS
PCKTGGIUJI
PTEITBKQUT
BHC OANFDT
MGIEMBKMEN
XMATIYVUNQ
IERSGNRVDO
NTTJLOEDTL

INTERSTATE EMBANKMENT

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0