Nhớ chữ

CLSOMEMUGU
UMRER QZIF
PBEMYIEIHV
LAEOAJTVOY
PMLRFLQIRZ
THUSDBAGSL
AAFEPJYWPZ
PVXMSAINBX
NELAXPFKTU
ISTIWSVLFE

CUMBERSOME REMORSEFUL

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0
 
ad style