Nhớ chữ

NOPEVLGVUK
PRLLRUBYJN
KNA NDGZUJ
ANNTALESUR
CRAURINYUS
TSRXTSAFPX
DXVZZARCYR
PMHGISOUVJ
YTHJBJRBHL
FNLWAONTHJ

PROPELLANT NATURALIST

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0