Sửa Chính Tả

in fcat she was now reahtr mroe than nnie feet high, and she at ocne took up the lttlie geldon key and hirreud off to the gdrean door.

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0