Sửa Chính Tả

in ateohnr muinte terhe was not even room for tihs, and she tierd the effcet of linyg down with one ebolw asigant the door and the ohetr arm cuerld rnuod her head.

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0