Sửa Chính Tả

As she siad tihs she leokod dwon at her hnads, and was ssurieprd to see that she had put on one of the Rabbit's lttlie whtie kid-govels wlihe she was tlnikag.

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0
 
ad style