Sửa Chính Tả

and, wehn she had got its head dwon, and was going to beign aiagn, it was vrey pkvioonrg to fnid that the hogehdeg had ueorlnld iteslf, and was in the act of ciralnwg aawy:

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0