Sửa Chính Tả

Her cihn was pseserd so clsoley agnsiat her foot, taht there was hdraly room to oepn her mutoh

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0