Sửa Chính Tả

Terhe was a table set out udenr a tere in front of the hsoue, and the Macrh Hare and the Hetatr wree hvnaig tea at it:

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0
 
ad style