Sửa Chính Tả

Hldary kwnoing waht she did, she pkiced up a llitte bit of stcik, and held it out to the puppy:

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0