Sửa Chính Tả

Lltsay, she puietcrd to heelsrf how this same ltlite sestir of hres wolud, in the afetr-tmie, be heerslf a gworn wamon

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0