Sửa Chính Tả

This awesnr so csofnued poor Alice, that she let the Dsomoure go on for smoe tmie wtoihut ititnrruepng it.

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0