Sửa Chính Tả

It sudoned an eelncexlt plan, no duobt, and very nately and silmpy agranerd:

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0