Sửa Chính Tả

The other getsus had taekn anatdavge of the Queen's aenbcse, and wree rsinetg in the shdae:

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0