Sửa Chính Tả

she did not lkie to dorp the jar, for faer of kliinlg smbodoey ueendnrtah, so mganaed to put it itno one of the cdoarupbs as she fell psat it.

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0
 
ad style