Sửa Chính Tả

The Hettar's raemrk seemed to her to hvae no srot of mnaineg in it, and yet it was creialtny English.

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0