Sửa Chính Tả

and, as he wroe his cworn over the wig, he did not look at all crbolomfate, and it was crnaetliy not boeinmcg.

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0