Sửa Chính Tả

The Queen had olny one way of sletnitg all dfiieuiltfcs, gaert or small.

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0