Sửa Chính Tả

she had neevr been so mcuh crctdniaeotd in all her lfie brfoee, and she felt taht she was lionsg her tepemr.

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0
 
ad style