Sửa Chính Tả

and the two cteruaers, who had been junmipg aoubt lkie mad tnhgis all this time, sat dwon again vrey saldy and qetiuly and leookd at Aicle.

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0