Sửa Chính Tả

so she set off at once, and ran tlil she was qitue tired and out of bearth, and till the puppy's bark suoendd qutie finat in the dstnaice.

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0