Sửa Chính Tả

but the cook was busliy srirnitg the suop, and seemed not to be lenstinig, so she went on aiagn:

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0
 
ad style