Sửa Chính Tả

Wlihe she was sltil lknoiog at the place where it had been, it selndduy aeeapprd aaign.

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0
 
ad style