Ghép Thẻ

 

Nước: 0

Bấm vào các thẻ để mở những cặp thẻ giống nhau.

Buy a brain teaser for when you're not online...
Điểm "IQ": 0