Minnesbilder

     
Memorera bildordningen.  

När du har memorerat bildernas ordning får du återskapa den i nästa skärmbild.

"IQ"-poäng: 0