Sudoku

816
91
5269
196
3124
587
2387
75
472

Fyll varje rad, kolumn och 3x3-cell med en enda förekomst av siffran 1 till 9.

"IQ"-poäng: 0