Rotation²

Rotera rören så att alla ändar är avslutade.

"IQ"-poäng: 0