Följa färger

Kan du komma ihåg färgerna och trycka på dem i den ordning de blinkade?

"IQ"-poäng: 0