Kinaschack

Starta om ... | Kulor kvar: 44

Använd en kula till att hoppa över en annan kula så tas den bort. Se till att så få kulor är kvar som möjligt.

"IQ"-poäng: 0