Vad fanns med?

Memorera bilden.  

Memorera bilden och svara på en fråga om den senare.

"IQ"-poäng: 0