Vilket ord?

Definition: “The gravitational force exerted on a body.”

Fösta bokstaven: W

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0