Vilket ord?

Definition: “One side of a leaf.”

Fösta bokstaven: P

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0