Vilket ord?

Definition: “Needs that are learned by a person.”

Fösta bokstaven: W

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0