Vilket ord?

Definition: “The mind in its role as will and intention.”

Fösta bokstaven: H

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0