Vilket ord?

Definition: “Attorney General's Office”

Fösta bokstaven: A

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0