Vilket ord?

Definition: “The working room of a painter, sculptor, etc.”

Fösta bokstaven: S

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0