Vilket ord?

Definition: “The sixth day of the week; the fifth working day”

Fösta bokstaven: F

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0