Vilket ord?

Definition: “Under normal conditions; "usually she was late"”

Fösta bokstaven: N

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0