Vilket ord?

Definition: “1) In handicapping, the number of pins given; 2) in scoring, the number of pins knocked down; 3) general reference to a pin or pins.”

Fösta bokstaven: W

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0