Vilket ord?

Definition: “Time ___ ___”

Fösta bokstaven: N

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0