Vilket ord?

Definition: “ZZZZ time because teams have been loading up on patsies”

Fösta bokstaven: D

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0