Reversi

 

Starta om ...

Hoppa över de lila pjäserna så blir de i din färg.
Originalskript av Jon Shemitz.

"IQ"-poäng: 0