Anagramania

baorduxe

Odgovor:  

Mozete li razmjestiti slova tako da daju izvonu riječ iz anagrama? Prvo slovo je već točno.

"IQ" Rezultat: 0