Složi riječ

 
m
s
c
u
s
t
o
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0