Složi riječ

 
f
r
i
s
b
e
e
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0