Složi riječ

 
r
s
p
o
n
s
o
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0