Složi riječ

 
d
i
n
g
l
e
a
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0