Složi riječ

 
a
c
t
a
t
t
r
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0