Složi riječ

 
u
a
r
y
e
s
t
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0