Složi riječ

 
n
g
p
a
r
t
i
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0