Složi riječ

 
e
r
h
e
a
t
h
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0