Složi riječ

 
e
t
a
t
e
a
c
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0