Složi riječ

 
m
e
t
g
o
u
r
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0