Složi riječ

 
c
h
u
t
n
e
y
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0