Složi riječ

 
g
e
d
c
h
a
r
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0