Složi riječ

 
e
d
r
e
s
s
r
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0