Složi riječ

 
e
v
e
l
o
p
d
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0