Složi riječ

 
l
u
c
o
s
e
g
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0