Složi riječ

 
c
t
i
l
e
t
a
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0