Složi riječ

 
e
r
d
o
s
s
i
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0