Složi riječ

 
r
i
g
h
t
u
p
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0