Složi riječ

 
i
n
g
r
u
b
b
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0