Složi riječ

 
a
g
e
g
a
r
b
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0