Reversi

 

Započni Ponovo...

Osvojite ljubičaste figure tako da ih preskočite sa svojom figurom.
Originalni kod: Jon Shemitz.

"IQ" Rezultat: 0