Mars-o-Pare

Koji je marsovac bogatiji?

Na marsu su novčanice drugačije obilježene i namaju brojeve poput naših na zemlji.

$1 $2 $5
"IQ" Rezultat: 0