Lovac na mine

 

Označite sve mine a da nijedna ne eksplodira.

[Autor: Erik Arvidsson. Korišteno s dozvolom.]

"IQ" Rezultat: 0