Brojolovac

 
8
3
Zbroj:  

Koji broj dobijete kad zbrojite brojeve?

"IQ" Rezultat: 0