Brojolovac

 
4
4
Zbroj:  

Koji broj dobijete kad zbrojite brojeve?

"IQ" Rezultat: 0