Brojolovac

 
5
3
Zbroj:  

Koji broj dobijete kad zbrojite brojeve?

"IQ" Rezultat: 0