Kviz slike

Što prikazuje slika? Imate još 3 Pokušaja!

Odgovor:     Vaš odabir je netočan:
                           
                           
                           

[slike su sa Google pretraživača slika.]

"IQ" Rezultat: 0