SquareWords

ION
REM
ISS
Answer:  

Pronadjite riječ u kvadratu? slova su po redu, počnite bilo kojim poljem, te slijedite vodoravno i okomito.

"IQ" Rezultat: 0