Викторина с изображения

Какво се показва по-долу? Остават ви 3 въпроса!

Отговор:     Неправилен отговор:
                           
                           
                           

[Показваните миниатюри представляват резултат от търсене на изображения в Google.]

"IQ" резултат: 0