Пишете ли правилно

a Duosmroe was stiting bewteen them, fsat asleep, and the oethr two wree uinsg it as a csouhin, rniestg teihr elowbs on it, and tkinalg oevr its haed.

Отговор:  

Можете ли да поправите неправилното изречение от Алиса в страната на чудесата (автор Луис Карол, илюстрации от Мейбъл Люси Атуел)?

"IQ" резултат: 0