Пишете ли правилно

So they went up to the Mock Tutrle, who lkoeod at them wtih lgare eyes flul of traes, but said nothing.

Отговор:  

Можете ли да поправите неправилното изречение от Алиса в страната на чудесата (автор Луис Карол, илюстрации от Мейбъл Люси Атуел)?

"IQ" резултат: 0