Пишете ли правилно

and, wehn she had got its head dwon, and was going to beign aiagn, it was vrey pkvioonrg to fnid that the hogehdeg had ueorlnld iteslf, and was in the act of ciralnwg aawy:

Отговор:  

Можете ли да поправите неправилното изречение от Алиса в страната на чудесата (автор Луис Карол, илюстрации от Мейбъл Люси Атуел)?

"IQ" резултат: 0