Пишете ли правилно

Her cihn was pseserd so clsoley agnsiat her foot, taht there was hdraly room to oepn her mutoh

Отговор:  

Можете ли да поправите неправилното изречение от Алиса в страната на чудесата (автор Луис Карол, илюстрации от Мейбъл Люси Атуел)?

"IQ" резултат: 0