Пишете ли правилно

The sldoeris wree slniet, and looked at Acile, as the qouitesn was evndeitly manet for her.

Отговор:  

Можете ли да поправите неправилното изречение от Алиса в страната на чудесата (автор Луис Карол, илюстрации от Мейбъл Люси Атуел)?

"IQ" резултат: 0