Пишете ли правилно

if I'm Maebl, I'll stay down hree! It'll be no use tiehr puntitg tiher hdaes dwon and sainyg, 'Come up aiagn, daer!' I shall only look up and say, 'Who am I, then? Tlel me that frist, and tehn, if I lkie bineg that posren, I'll come up:

Отговор:  

Можете ли да поправите неправилното изречение от Алиса в страната на чудесата (автор Луис Карол, илюстрации от Мейбъл Люси Атуел)?

"IQ" резултат: 0