Познайте цветовете

Изберете:
Легенда
Цветът е правилен, но позицията е погрешна.
Правилен цвят на правилна позиция
Опитайте да познаете кои 4 цвята са скрити в горната част, като ги изберете от разположените в дясно маркери След всяка игра черни и бели маркери ще ви напомнят колко правилен е бил отговорът.   [Рестартиране...]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решението ви е правилно, поздравления!
Рестартиране...
Решението ви е неправилно
Рестартиране...
"IQ" резултат: 0