Коя е думата?

Определение: “Formed into a structured or coherent whole; "_________ religion"; "_________ crime"; "an _________ tour"”

Първа буква: O

Отговор:  

Коя дума е дефинирана?

"IQ" резултат: 0