Коя е думата?

Определение: “The formal written statement by a defendant responding to a civil complaint and setting forth the grounds for defense.”

Първа буква: A

Отговор:  

Коя дума е дефинирана?

"IQ" резултат: 0