Коя е думата?

Определение: “The direction towards the head in an anatomical coordinate system. [Chapter 9]”

Първа буква: S

Отговор:  

Коя дума е дефинирана?

"IQ" резултат: 0