Коя е думата?

Определение: “Comparative form of late, as in: The teacher came in _____ than the students.”

Първа буква: L

Отговор:  

Коя дума е дефинирана?

"IQ" резултат: 0