Запомни цвета

Можете ли да запомните цветовете и да ги натиснете по реда на тяхното показване?

"IQ" резултат: 0