Познайте думата

b_e_d

Отговор:  

Можете ли да отгатнете думата, дори ако някои букви липсват?

"IQ" резултат: 0