Познайте думата

e_ras_a_

Отговор:  

Можете ли да отгатнете думата, дори ако някои букви липсват?

"IQ" резултат: 0