Судоку

6891
367
2318
9256
25
7164
9736
451
1982

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0