Судоку

139
7
4873
7189
5
5836
4261
4
935

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0