Судоку

9148
276
783
7
73614
5
126
391
2145

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0