Судоку

8326
9857
4598
374
61
612
5423
6974
2869

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0