Судоку

35
5913
8129
2396
47
3482
1348
6721
42

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0