Судоку

1465
49
6731
827
639
712
2458
67
8527

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0