Китайска дама

Рестартиране... | Оставащи пулове: 44

Използвайте син пул, за да да прескочите друг син пул и да го вземете. Вземете възможно повече пулове.

"IQ" резултат: 0